Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transport wewnątrzszpitalny oraz czynności pomocnicze przy pacjencie

SPZOZ/ZP/382/21/2022