Dział Diagnostyki Obrazowej (TK, RTG, USG)

Telefony
Pracownia tomografii komputerowej – wew. 425
Pracownia RTG I (budynek główny) – wew. 387
Pracownia RTG II (przy oddziale płucnym) – wew. 466
Gabinet USG – wew. 455
Lekarze radiolodzy – wew. 443
Rejestracja – wew. 442
Telefon komórkowy +48 606 902 143

Pracownie RTG wykonują badania na najnowocześniejszej ucyfrowionej aparaturze rentgenowskiej, podobnie jak pracownie USG które wyposażone są w nowej generacji aparaty ultrasonograficzne. Rozwój działu Diagnostyki Obrazowej był możliwy dzięki dofinansowaniu zakupu cyfrowego aparatu rtg oraz aparatu usg ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – działanie  infrastruktura i środowisko.

W skład działu diagnostyki obrazowej wchodzą następujące pracownie:

Tomografii komputerowej
Czynna od poniedziałku do piatku w godz. 07.35 – 15.05
Pracownia wykonuje na potrzeby pacjentów szpitalnych i w ramach kontraktu z NFZ badania z zakresu tomografii komputerowej: głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn.
Badania wykonywane są na nowoczesnym aparacie szesnastorzędowym PHILIPS Brilians.
Pracownia znajduje się w budynku A – Szpital, na parterze.

Badania w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywane są:

Wtorek08.00 – 11.00
Czwartek11.30 – 14.30

Pracownie rentgenowskie
Zadaniem pracowni jest wykonywanie konwencjonalnych badań radiologicznych u pacjentów hospitalizowanych lub skierowanych przez lekarzy lecznictwa ambulatoryjnego oraz dla potrzeb badań profilaktycznych.

W Szpitalu działają dwie pracownie:

RTG I – Pracownia znajduje się w budynku A – Szpital, na parterze.
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 22.00
W pracowni wykonuje się i opisuje zdjęcia kostne, klatki piersiowej, badania kontrastowe dróg moczowych oraz zdjęcia wykonywane aparatem przenośnym w oddziałach szpitalnych. Działa na potrzeby pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych.

Budynek główny (A) – parter

RTG II – Pracownia znajduje się w budynku B – Pawilon Chorób Płuc, na piętrze.
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.05
Wykonuje zdjęcia dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, zdjęcia kostne i klatki piersiowej, zdjęcia zębów, radioskopię klatki piersiowej, badania kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz jelita grubego dla potrzeb pacjentów hospitalizowanych, ambulatoryjnych i z prywatnych gabinetów lekarskich.
Pacjenci zgłaszający się do pracowni RTG powinni posiadać skierowanie od lekarza (także na badanie płatne) oraz dokument tożsamości.

Pawilon płucny (B) – piętro

Pracownie USG
Pracownie znajdują się w budynku A – Szpital, na parterze.
Wykonuje badania ultrasonograficzne u pacjentów hospitalizowanych lub pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania lub za odpłatnością.

Harmonogram pracy lekarzy dla pacjentów ambulatoryjnych

PoniedziałekOd 09.00lek. med. Piotr Lisowski
WtorekOd 09.00lek. med. Piotr Lisowski
ŚrodaOd 11.15na zmianę
CzwartekOd 11.15lek. med. Jarosław Politowicz
PiątekOd 11.15lek. med. Jarosław Politowicz

Rejestracja
Do badań USG oraz RTG obowiązuje rejestracja. Pacjenci mogą zapisywać się na badania od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00 oraz telefonicznie pod nr telefonu 63 275 23 00 wew. 442.
Aby zarejestrować się na badanie tomografii komputerowej pacjent może zgłosić się do Pracowni TK osobiście, telefonicznie – pod nr telefonu 63 275 23 00 wew. 425 w godzinach pracy pracowni lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Powinien posiadać skierowanie, dokument tożsamości z nr PESEL oraz aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Poniżej znajdują się wzór skierowania na badanie TK oraz zgoda na badanie TK i podanie jodowego środka kontrastowego.

PDF Skierowanie

PDF Zgoda

PDF Cennik badań

PDF Zakres świadczonych usług TK

PDF Zakres świadczonych usług RTG

PDF Zakres świadczonych usług USG