Dział Diagnostyki Obrazowej (TK, RTG, USG)

Telefony
Pracownia tomografii komputerowej – wew. 425
Pracownia RTG I (budynek główny) – wew. 387
Pracownia RTG II (przy oddziale płucnym) – wew. 466
Gabinet USG – wew. 455
Lekarze radiolodzy – wew. 443
Rejestracja – wew. 442
Telefon komórkowy +48 606 902 143

Pracownie RTG wykonują badania na najnowocześniejszej ucyfrowionej aparaturze rentgenowskiej, podobnie jak pracownie USG które wyposażone są w nowej generacji aparaty ultrasonograficzne. Rozwój działu Diagnostyki Obrazowej był możliwy dzięki dofinansowaniu zakupu cyfrowego aparatu rtg oraz aparatu usg ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – działanie  infrastruktura i środowisko.

W skład działu diagnostyki obrazowej wchodzą następujące pracownie:

Tomografii komputerowej
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.00
Pracownia wykonuje na potrzeby pacjentów szpitalnych i w ramach kontraktu z NFZ badania z zakresu tomografii komputerowej: głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn.
Badania wykonywane są na nowoczesnym aparacie szesnastorzędowym PHILIPS Brilians.
Pracownia znajduje się w budynku A – Szpital, na parterze.

Badania w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywane są:

Wtorek09.00 – 12.30
Czwartek11.00 – 14.30
Piątek09.00 – 12.30

Pracownie rentgenowskie
Zadaniem pracowni jest wykonywanie konwencjonalnych badań radiologicznych u pacjentów hospitalizowanych lub skierowanych przez lekarzy lecznictwa ambulatoryjnego oraz dla potrzeb badań profilaktycznych.

W Szpitalu działają dwie pracownie:

RTG I – Pracownia znajduje się w budynku A – Szpital, na parterze.
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 22.00
W pracowni wykonuje się i opisuje zdjęcia kostne, klatki piersiowej, badania kontrastowe dróg moczowych oraz zdjęcia wykonywane aparatem przenośnym w oddziałach szpitalnych. Działa na potrzeby pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych.

Budynek główny (A) – parter

RTG II – Pracownia znajduje się w budynku B – Pawilon Chorób Płuc, na piętrze.
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.05
Wykonuje zdjęcia dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, zdjęcia kostne i klatki piersiowej, zdjęcia zębów, radioskopię klatki piersiowej, badania kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz jelita grubego dla potrzeb pacjentów hospitalizowanych, ambulatoryjnych i z prywatnych gabinetów lekarskich.
Pacjenci zgłaszający się do pracowni RTG powinni posiadać skierowanie od lekarza (także na badanie płatne) oraz dokument tożsamości.

Pawilon płucny (B) – piętro

Pracownie USG
Pracownie znajdują się w budynku A – Szpital, na parterze.
Wykonuje badania ultrasonograficzne u pacjentów hospitalizowanych lub pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania lub za odpłatnością.

Rejestracja
Do badań USG oraz RTG obowiązuje rejestracja. Pacjenci mogą zapisywać się na badania od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00 oraz telefonicznie pod nr telefonu 63 275 23 00 wew. 442.
Aby zarejestrować się na badanie tomografii komputerowej pacjent może zgłosić się do Pracowni TK osobiście, telefonicznie – pod nr telefonu 63 275 23 00 wew. 425 w godzinach pracy pracowni lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Powinien posiadać skierowanie, dokument tożsamości z nr PESEL oraz aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Poniżej znajdują się wzór skierowania na badanie TK oraz zgoda na badanie TK i podanie jodowego środka kontrastowego.

PDF Skierowanie

PDF Zgoda

PDF Zakres świadczonych usług TK

PDF Zakres świadczonych usług RTG

PDF Zakres świadczonych usług USG