Numery telefonów wewnętrznych

SZPITAL ODDZIAŁY SZPITALNE
384 Izba Przyjęć
kom. 606 902 144
435 Izba Przyjęć Oddział Dziecięcy
491 Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć 312 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
374 Kierownik Laboratorium 314 Lekarze asystenci
329 Laboratorium Diagnostyczne 413 Pielęgniarka Oddziałowa
429 Serologia 313 Dyżurka pielęgniarska
378 Laboratorium Bakteriologiczne 462 Sekretariat oddziału
484 Sterylizacja
327 Apteka Szpitalna Oddział Ginekologiczno-Położniczy
307 Magazyn tel. kom. 660 730 297
389 Pralnia 323 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
334 Centralna zmywalnia 324 Lekarze asystenci
489 Warsztat elektryków 325 Dyżurka pielęgniarska
391 Kotłownia 322 Sala porodowa
349 Warsztat rzemieślniczy 422 Sala porodowa – pacjentki
412 Pracownicy gospodarczy 430 Sekretariat oddziału
PORADNIE SPECJALISTYCZNE Oddział Noworodkowy
470 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy – rejestracja tel. kom. 660 733 998
366 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy – lekarz 312 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
311 Histopatologia 326 Dyżurka pielęgniarska
419 Poradnia kardiologiczna – rejestracja 317 Badanie słuchu noworodków
394 Poradnia kardiologiczna
394 Poradnia gastroenterologiczna Oddział Chorób Wewnętrznych
380 Pracownia gastroenterologiczna
kom. 692 454 710
tel. kom. 660 730 295
342 Poradnia zakładowa 320 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
330 Poradnia neurologiczna – rejestracja 319 Lekarze asystenci
343 Poradnia neurologiczna 418 Pielęgniarka Oddziałowa
419 Pracownia i poradnia kardiologiczna 318 Dyżurka pielęgniarska
POZOSTAŁE Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
438 Rehabilitanci tel. kom. 660 738 248
321 Prosektorium 397 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
359 Związki zawodowe 398 Lekarze asystenci
411 Pielęgniarka Oddziałowa
ADMINISTRACJA 399 Dyżurka pielęgniarska
381 Sekretariat
kom. 691 988 388
360 363 Sekretariat Oddział Chirurgiczny
370 Pełnomocnik ds. Inwestycji
kom. 692 454 707
tel. kom. 692 454 716
386 Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego
kom. 604 228 749
416 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
451 Dział Techniczno – Eksploatacyjny 385 Lekarze asystenci
440 Specjalista ds. SZJ, IODO 316 Pielęgniarka Oddziałowa
485 Kierownik Działu Księgowości 310 Blok operacyjny
kom. 608 017 016, 669 509 888
395 Dział Księgowości
382 Dział Płac Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
362 Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
kom. 667 881 788
tel. kom. 660 737 899
486 Dział Zamówień Publicznych 376 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
483 Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego 375 Lekarze asystenci
432 Dział Metodyczno-Organizacyjny 475 Pielęgniarka Oddziałowa
383 Dział Metodyczno-Organizacyjny 476 Sekretariat oddziału
481 Informatyk, ASI 368 Dyżurka pielęgniarska
307 Kierownik Sekcji Obsługi Technicznej 305 Dezynfektor
Poradnia Lekarza Rodzinnego przy szpitalu DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
tel. kom. 692 454 711 tel. kom. 606 902 143
431 Rejestracja 442 Rejestracja RTG, USG, TK
(godz. 07:30-15:00)
371 Gabinet szczepień 387 RTG szpital I
444 Pomieszczenie socjalne 455 Pracownia USG
474 Gabinet zabiegowy 466 Pracownia RTG II – O/ Płucny
344 Gabinet lekarski 425 Pracownia TK
338 Gabinet lekarski 443 Lekarze radiolodzy
347 Gabinet lekarski
471 Gabinet lekarski Zakład Opiekuńczo Leczniczy
472 Endokrynolog tel. kom. 695 772 832
  367 Dyżurka pielęgniarska