SP ZOZ w Słupcy zatrudni pielęgniarki

SP ZOZ w Słupcy zatrudni pielęgniarki – 3 etaty na Oddziale Chorób Wewnętrznych, 1 etat na Oddziale Ginekologiczno Położniczy, w niepełnym wymiarze czasu pracy na Oddziale Chirurgicznym.