Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

SPZOZ/ K/ KON/33/2020