SPZOZ/ZP/PN/382/18/2019

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem do SP ZOZ w Słupcy