:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Ogloszenia  
»Praca
Informacje  
»Zakres uslug
Przetargi  
»2014
»2015
»2016
»2017
»2018
»Plany zamowien publicznych
»Rozbudowa szpitala
Zapytania ofertowe / rozeznania rynku  
Sprawozdania finansowe  
»2011
»2012
»2013
»2014
»2015
»2016
Cenniki  
»Cenniki
Ochrona danych osobowych  
»Rejestr zbiorow danych
»Obowiazek informacyjny
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel


 Rozbudowa szpitala 

Przerag nieograniczony

na

"Roboty budowlane dotycz?ce rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w S?upcy"

 

dost?pny jest na stronie internetowej powiatu s?upeckiego

 

 

Og?oszenie o zamówieniu

http://bip.powiat-slupca.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=6067

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

http://bip.powiat-slupca.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=6065

 


Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Estera Urbaniak
    Odwiedzin: 151 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2018