:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Ogloszenia  
»Praca
Informacje  
»Zakres uslug
Przetargi  
»2014
»2015
SOZOZ/ZP/PO/382/1/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/3/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/4/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/5/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/6/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/7/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/8/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/9/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/10/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/11/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/12/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/13/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/14/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/15/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/16/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/17/2015
»2016
»2017
»2018
»Plany zamowien publicznych
»Rozbudowa szpitala
Zapytania ofertowe / rozeznania rynku  
»2018
Sprawozdania finansowe  
»2011
»2012
»2013
»2014
»2015
»2016
»2017
Cenniki  
»Cenniki
Ochrona danych osobowych  
»Rejestr zbiorow danych
»Obowiazek informacyjny
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel


 SPZOZ/ZP/PN/382/16/2015 
295728-2015
2015-11-03 16:23

SIWZ
2015-11-03 16:23

Za??cznik nr 1 - Formularz ofertowy
2015-11-03 16:23

za??cznik nr 2 - Parametry techniczne ambulansu wraz z zabudow?
2015-11-03 16:27

Za??cznik nr 3 - O?wiadczenie o spe?nianiu warunk?w udzia?u w postepowaniu
2015-11-03 16:23

Za??cznik nr 4 - O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2015-11-03 16:23

Za??cznik nr 5 - Wz?r umowy
2015-11-03 16:23

Odpowiedzi na pytania
2015-11-06 13:42

Odpowiedzi na pytania 10.11.2015r.
2015-11-10 09:22

Zawiadomienie o uniewa?nieniu
2015-11-20 15:04

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
    Odwiedzin: 8131 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2018