:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Ogloszenia  
»Praca
Informacje  
»Zakres uslug
Przetargi  
»2014
»2015
SOZOZ/ZP/PO/382/1/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/3/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/4/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/5/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/6/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/7/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/8/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/9/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/10/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/11/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/12/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/13/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/14/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/15/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/16/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/17/2015
»2016
»2017
»2018
»Plany zamowien publicznych
»Rozbudowa szpitala
Zapytania ofertowe / rozeznania rynku  
»2018
Sprawozdania finansowe  
»2011
»2012
»2013
»2014
»2015
»2016
»2017
Cenniki  
»Cenniki
Ochrona danych osobowych  
»Rejestr zbiorow danych
»Obowiazek informacyjny
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel


 SPZOZ/ZP/PN/382/13/2015 
2015-OJS194-351296-pl-1
2015-10-07 09:45

SIWZ
2015-10-07 09:45

Za?. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy
2015-10-07 09:45

Za?. nr 2 Formularz ofertowy
2015-10-07 09:45

Za?. nr 3 O?wiadczenie o spe?nianiu warunk?w udzia?u w post?powaniu
2015-10-07 09:45

Za?. nr 4 O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2015-10-07 09:45

Za?. nr 5 - Wz?r umowy
2015-10-07 09:45

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2015r.
2015-10-30 09:15

Modyfikacja tre?ci specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia z dnia 30.10.2015
2015-10-30 09:15

Za?. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 30.10.2015r.
2015-10-30 09:15

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.11.2015r.
2015-11-02 13:11

SIWZ z dnia 02.11.2015r.
2015-11-02 13:11

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.11.2015r.
2015-11-06 13:42

SIWZ z dnia 10.11.2015r.
2015-11-10 09:24

Przed?uzenie terminu sk?adania ofert z dnia 12.11.2015r.
2015-11-12 14:55

Informacja z otwarcia ofert
2015-11-18 14:31

Zawiadomienie o wyborze oferty
2015-12-09 13:28

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
2015-12-09 13:28

Zawiadomienie o wykluczeniu
2015-12-09 13:29

Zawiadomienie o uniewa?nieniu
2015-12-09 13:29

Streszczenie oceny i por?wnanie z?o?onych ofert
2015-12-09 13:29

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
    Odwiedzin: 8128 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2018