Standardy Ochrony Małoletnich

Informacja-Maloletni

Dyrekcja Szpitala zarządzeniem nr 42/2024 z dnia 31.05.2024 roku wprowadziła do stosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy Standardy Ochrony Małoletnich.

Korzyści z wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich:

1. Placówka poprzez wprowadzenie zasad bezpiecznej rekrutacji dba o to, by wśród personelu nie było osób, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
2. Personel potrafi odpowiednio zareagować na podejrzenie krzywdzenia dziecka w placówce lub w rodzinie dzięki wdrożonym schematom postępowania.
3. Dzięki ustalonym zasadom bezpiecznych relacji personel ma jasność, jakie są ramy profesjonalnej relacji z dzieckiem, a jakie zachowania – zarówno ze strony dorosłych wobec dzieci, jak i między dziećmi – są niedopuszczalne.
4. Personel jest przygotowany, by zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz symptomy krzywdzenia, jak również opracować plan wsparcia dziecka krzywdzonego.

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy-Ochrony-Maloletnich-w-SP-ZOZ-w-Slupcy-edycja-1