Opinie i uwagi o pracy szpitala

Pacjenci mają prawo do wyrażania opinii (podziękowań, skarg i wniosków) dotyczących funkcjonowania szpitala, udzielonych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w sprawach naruszenia przepisów, regulaminów i praw pacjentów. Należy kierować je do Dyrektora, pisemnie lub osobiście a także za pomocą poczty elektronicznej – biuro@szpital.slupca.pl.

Wszelkie informacje od pacjentów, przekazane nam za pośrednictwem wyżej wskazanego adresu mailowego trafią do – Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością  i będą stanowiły podstawę do dalszego doskonalenia jakości świadczonych usług.