Przeglądasz archiwalną stronę internetową. Zapraszamy na nową stronę internetową Szpitala w Słupcy.
szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Jakość


 

W styczniu 2008 r. przystąpiliśmy do wdrażania w naszym szpitalu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2000. Wydane zostało Zarządzenie Dyrektora Szpitala dające podstawy do rozpoczęcia wdrażania SZJ . Od tego czasu odbyło się szereg szkoleń dla auditorów wewnętrznych, członków Zespołu ds. Jakości i pracowników na temat znajomości normy ISO 9001: 2000. Szkolenia pozwoliły personelowi zapoznać się z problematyką jakości oraz pomogły w tworzeniu niezbędnej dokumentacji, jaką są procesy, procedury i instrukcje. Wiele z nich wystarczyło tylko odświeżyć, ale powstały też nowe. Od 01 lipca 2008 r. w naszej placówce obowiązuje dokumentacja systemu zarządzania jakością. Jesienią 2008 r. rozpoczęły się pierwsze audity wewnętrzne przeprowadzane przez pracowników szpitala, mające na celu stwierdzenie zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją systemową. Pełniły one rolę poglądową i oceniającą stopień wdrożenia w placówce SZJ. Na auditorów wewnętrznych powołani zostali: Arleta Grynik, Bartosz Kosiński, Magdalena Łuzińska, Estera Maciaczyk, Dominika Nowak, Jolanta Olejniczak, Agnieszka Pachuta-Piegsa, Małgorzata Szulczyńska.

W dniach od 20.01.2009r. – 22.01.2009r. auditorzy TÜV NORD przeprowadzili w szpitalu audit certyfikacyjny. Auditorzy pochwalili nasz SZJ oraz zwrócili uwagę na zaangażowanie personelu. Placówka pomyślnie przeszła audit otrzymując certyfikat jakości. Było to uwieńczenie dwunastomiesięcznej intensywnej pracy i aktywności wielu osób. Certyfikat przyznano na 3 lata.

29 maja 2009 roku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001:2000. Przyznanie certyfikatu świadczy o tym, że pracownicy szpitala wkładają wiele wysiłku, aby sprostać oczekiwaniom pacjentów.

Na początku 2010 roku Szpital przeszedł pozytywnie pierwszy audit nadzoru przeprowadzony przez auditorów TÜV NORD.

 Księga Jakości SPZOZ w Słupcy edycja 7
Polityka Jakosci SPZOZ w Slupcy
iso certyfikat_pl
iso certyfikat_en