Oddział Noworodkowy

Telefony
Gabinet Kierującego i Zarządzającego Oddziałem – wew. 312
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej – wew. 413
Sekretariat – wew. 413
Lekarze asystenci – wew. 314
Dyżurka pielęgniarska – wew. 326
Badanie słuchu noworodków – wew. 317
Telefon komórkowy +48 660 733 998

Budynek główny (A) – I piętro

Oddział noworodkowy liczy 12 łóżeczek oraz 5 inkubatorów. W szpitalu działa od początku jego istnienia. W swojej strukturze posiada pododdział patologii noworodka wyposażonym w respiratory oraz aparaturę monitorującą podstawowe czynności życiowe. Pozwala to leczyć noworodka w stanie zagrożenia życia do momentu przekazania na oddział wysokospecjalistyczny.

Oddział zajmuje się opieką nad noworodkiem zdrowym ale też wymagającym szczególnej lub intensywnej opieki.

Od kilkunastu lat oddział pracuje w systemie rooming-in – „matka razem z dzieckiem”, co daje możliwość stałego kontaktu matki z noworodkiem, stwarza warunki do budowania więzi oraz daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Sprzyja także karmieniu piersią.

W oddziale znajduje się m.in.  lampy do fototerapii noworodków oraz 6 inkubatorów. Dwa najnowszej klasy inkubatory trafiły do szpitala dzięki hojności sponsorów oraz mieszkańców miasta i powiatu – akcja „Wrzuć na inkubator” oraz za sprawą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W trosce o dobro naszych małych pacjentów każde nowonarodzone, w naszym Szpitalu, dziecko jest poddawane badaniu słuchu w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zainicjowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.