Oddział Chorób Wewnętrznych

Telefony
Gabinet Kierującego i Zarządzającego Oddziałem – wew. 320
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej – wew. 418
Sekretariat – wew. 318
Lekarze asystenci – wew. 319
Dyżurka pielęgniarska – wew. 318
Telefon dla pacjentów – +48 63 80 26 250
Telefon komórkowy +48 660 730 295

Budynek główny (A) – I piętro

Oddział Chorób Wewnętrznych liczy 45 łóżek.  W szpitalu działa od początku jego istnienia. W swej strukturze posiada salę intensywnego nadzoru oraz sale dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. W ramach oddziału, we współpracy z innymi pracowniami wykonujemy badania endoskopowe układu pokarmowego, echo serca oraz próby wysiłkowe i 24-godzinne monitorowanie układu krążenia (holter EKG i RR).

Oddział prowadzi:
·         Diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia,
·         Diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego,
·         Diagnostykę i leczenie schorzeń neurologicznych,
·         Diagnostykę schorzeń nefrologicznych, leczenie powikłań po dializoterapii (we współpracy ze specjalistą nefrologiem),
·         Diagnostykę i leczenie chorób endokrynologicznych, metabolicznych, autoimmunologicznych i hematologicznych,
·         Leczenie ostrych zatruć,
·         Opiekę geriatryczną,
·         Edukacje pacjentów.

Przy oddziale działa Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej.

Telefony
+48 63 275 23 00 wew. 419

Personel pracujący w pracowni:
·         lek. med. Walentyna Woźniak – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
·         piel. Krystyna Górna

Pracownia znajduje się w Budynku A – Szpital na I piętrze, na prawo od klatki schodowej.

Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej wykonuje badania elektrokardiograficzne na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziale chorób wewnętrznych oraz w innych oddziałach w zależności od potrzeb oraz na rzecz pacjentów poradni kardiologicznej.