Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony
Gabinet Kierującego i Zarządzającego Oddziałem – wew. 397
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej – wew. 411
Sekretariat – wew. 411
Lekarze asystenci – wew. 398
Dyżurka pielęgniarska – wew. 399
Telefon komórkowy +48 660 738 248

Oddział znajduje się w budynku A – Szpital, parter, korytarz na lewo od Informacji.

Budynek główny (A) - parter

Budynek główny (A) – parter

Oddział AiIT powstał w czerwcu 1993 r.. Początkowo działał jako oddział intensywnej opieki medycznej, a po doposażeniu go do wymaganego standardu został przekształcony w oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Na oddziale znajduje się 5 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w sprzęt monitorujący i wspomagający funkcje życiowe. Leczeni są najciężej chorzy pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu m.in. urazów, chorób mózgu (udary mózgowe z zaburzeniami oddychania), ciężkich zakażeń, zatruć, niewydolności oddechowej i krążeniowej, ciężkich schorzeń wielonarządowych, wymagających zastosowania specjalistycznej aparatury podtrzymującej funkcje życiowe i intensywnej farmakoterapii oraz ciągłego monitorowania. Także pacjenci będący w śpiączce, po porażeniu prądem elektrycznym, po zabiegach operacyjnych, będący w okresie niewydolności oddechowej lub krążeniowej, z niewydolnością oddechową pochodzenia płucnego, wymagający wentylacji respiratorem (stan astmatyczny, ciężkie postacie zapalenia płuc) i wszelkimi innymi postaciami niewydolności oddechowej, we wstrząsie: pourazowym, krwotocznym, oparzeniowym, septycznym, kardiogennym i innym oraz po resuscytacji z powodu zatrzymania oddychania lub krążenia.

W zakresie anestezjologii oddział świadczy usługi dla wszystkich oddziałów tutejszego szpitala oraz kwalifikuje i znieczula pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Zalecane godziny odwiedzin w oddziale: codziennie od 14.00 do 16.00. Dotyczy tylko najbliższej rodziny.
Do pacjenta można wejść po uzgodnieniu tego z lekarzem – maksymalnie 2 osoby.
Informacji o stanie zdrowia udziela lekarz.
Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów przez telefon.

PDF: Zakres świadczonych usług