Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Telefony
Gabinet  – wew. 323
Gabinet Położnej Oddziałowej – wew. 430
Sekretariat – wew. 430, +48 660 730 297
Lekarze asystenci – wew. 324
Dyżurka położnych – wew. 325
Sala porodowa – wew. 322
Sala porodowa – pacjentki – wew. 422
Telefon dla pacjentów – +48 63 802 62 58 – ginekologia, +48 63 802 62 46 - położnictwo

Budynek główny (A) - I piętro

Oddział Ginekologiczno-Położniczy liczy 25 łóżek. W szpitalu działa od początku jego istnienia. W swej strukturze posiada salę intensywnego nadzoru.

Oddział zajmuje się:
·         przyjęciem kobiety zakwalifikowanej do porodu,
·         badaniem rodzącej, kontrolą czynności porodowych oraz ogólnego stanu rodzącej,
·         opieką nad kobietą rodzącą i położnicą,
·         ocena rozwoju ciąży,
·         prowadzeniem porodów fizjologicznych i zabiegowych,
·         leczeniem kobiet w ciąży zagrożonej, ciąży powikłanej,
·         diagnostyką i leczeniem kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi i stanami zapalnymi dróg rodnych (m.in. nieprawidłowych krwawień z narządu rodnego, zaburzeń okresu przekwitania, stanów przedrakowych i chorób nowotworowych narządu płciowego),
·         diagnostyką i leczeniem nietrzymania moczu,
·         diagnostyką kobiet przed i po zabiegach ginekologicznych oraz przed i po operacjach ginekologicznych,
·         leczeniem operacyjnym w obrębie narządów płciowych - operacje: radykalne, diagnostyczne, korekcyjne, plastyczne,
·         propagowaniem oświaty zdrowotnej.

Przy oddziale funkcjonuje sala porodowa z dwoma łóżkami porodowymi oraz sala operacyjna, której wykonuje się cięci cesarskie.

W zależności od możliwości i chęci przy porodzie może uczestniczyć osoba towarzysząca. Takie porody w naszym szpitalu są nieodpłatne (z wyjątkiem odzieży ochronnej zakupywanej na miejscu). Istnieje również możliwość porodu w wodzie oraz z wykorzystaniem drabinki lub worka „sako”.

Informacji o stanie zdrowia pacjentek udziela ordynator (w dni powszednie w godzinach 12.00-13.00) oraz lekarz dyżurny na bieżąco.