Dział Pomocy Doraźnej

Koordynator – tel. 63 275 23 00 wew. 467

Telefony alarmowe 999,   112

Ratownictwo +48 63 275 23 00 wew. 328
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy +48 692 454 714
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny +48 692 454 713
Zespół karetek transportowych +48 692 454 715; +48 663 412 777 (specjalistyczny)

W skład działu wchodzą:
1)    Dyspozytornia (biuro wezwań, rejestracji i informacji),
2)    Zespoły wyjazdowe:
– zespół ratownictwa medycznego podstawowy – P
– zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny – S,
3)    Zespół dwóch karetek transportowych (przewozowych).

Do zadań działu należy:
·         udzielanie pomocy medycznej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy wypadkowi, urazowi, nagle zachorowały, lub których stan zdrowia nagle się pogorszył i znajdują się w stanie zagrożenia życia,
·         przewożenie chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca pobytu lub zamieszkania, do właściwej placówki medycznej, pomiędzy takimi placówkami lub w innych okolicznościach na zasadach określonych we właściwych przepisach,
·         organizowanie, koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych i innych masowych akcji na terenie swojej działalności oraz sąsiednich obszarów, jeżeli rozmiary ich przekraczają możliwości udzielenia natychmiastowej pomocy przez działy pomocy doraźnej pracujące na ich terenie,
·         zapewnienie pomocy doraźnej na imprezach masowych lub okolicznościowych – w przypadku przyjęcia zlecenia na takie usługi.

W ciągu ostatnich lat dla celów Działu zakupiono, także dzięki hojności sponsorów jak i władz gmin powiatu słupeckiego, cztery nowe ambulanse – nowocześnie i odpowiednio wyposażone.

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić na następujące nr telefonów:
999
112

Najważniejsze informacje, które należy podać dyspozytorowi przy zgłoszeniu to przede wszystkim:
·         dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
·         powód wezwania – co się stało (ilość poszkodowanych, rodzaj zdarzenia, zachorowania),
·         kto potrzebuje pomocy (płeć, wiek, imię i nazwisko),
·         kto wzywa zespół ratownictwa medycznego (nr telefonu, imię i nazwisko),
·         należy dokładnie odpowiadać na pytania dyspozytora i stosować się do jego zaleceń,
·         przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora – PAMIĘTAJ nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki

PDF Zakres świadczonych usług TRANSPORT SANITARNY

PDF Zakres świadczonych usług ZRM