Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (POZ)

Pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – codziennie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) – przez całą dobę.

Świadczenia tego rodzaju są udzielane bez skierowania. Pacjent zgłaszając się do POZ powinien posiadać dokument tożsamości z nr PESEL oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie. Jeśli w momencie zgłoszeni nie posiada takich dokumentów powinien je przedstawić w ciągu siedmiu dni od dnia wizyty. (szczegółowe informacje o dokumentach ubezpieczenia i ich ważności w zakładce Informacje dla pacjenta)

Pacjent może skorzystać z opisanej wyżej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
·         nagłego zachorowania;
·         nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
·         gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ uzasadniają miedzy innymi:
·         zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
·         infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (& 390C), szczególnie u małych dzieci lub osób w podeszłym wieku;
·         bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
·         bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
·         biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
·         zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
·         nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
·         wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
·         recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
·         rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;
·         skierowania do specjalisty.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Pacjent zgłaszający się na taki zabieg powinien posiadać zlecenie na zabieg wydane przez lekarza, dokument tożsamości (nr PESEL), oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Jeśli pacjent posiada zlecenie na zabiegi pielęgniarskie, które powinny być wykonane w domu w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedziele, święta prez całą dobę powinien skontaktować się z koordynatorem tel 607 720 957 

Gabinet lekarza dyżurującego w ramach POZ znajduje się w Budynku A na parterze, pokój nr 11, aby skorzystać z porady lekarskiej należy w pierwszej kolejności zgłosić się do punktu rejestracji w Izbie Przyjęć (na parterze).

Zabiegi pielęgniarskie wykonywane są w gabinecie zabiegowym przy izbie przyjęć (parter, wejście z korytarza przy Dziale diagnostyki obrazowej).

Telefon: +48 601 821 088; +48 692 454 712

Budynek główny (A) – parter

PDF Zakres świadczonych usług