Pracownia diagnostyczna endoskopii układu pokarmowego

Telefony
063 275 23 00 wew. 380

Pracownia znajduje się w Budynku A – Szpital na II piętrze, na prawo od klatki schodowej.

Budynek główny (A) – II piętro

Pracownia Diagnostyczna Endoskopii Układu Pokarmowego świadczy usługi z zakresu endoskopii pokarmowej dla potrzeb pacjentów szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (istnieje także możliwość odpłatnego wykonania usług na życzenie pacjenta- procedury zabiegowe wymagają hospitalizacji)

Zakres usług świadczonych przez Pracownię obejmuje pełny wachlarz zabiegów endoskopowych z zakresu gastroenterologii tak diagnostycznych, jak i terapeutycznych.

W zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są badania gastroskopii do poziomu części zstępującej dwunastnicy z pobraniem materiału do badania histopatologicznego (mikroskopowego) oraz testy urazowe  – na obecność bakterii Helicobacter pylori a także tamowanie krwotoków górnego odcinka przewodu pokarmowego.

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są badania rektoskopowe i sigmoidoskopowe (obejmujące końcowy odcinek jelita grubego) oraz pełne badania kolonoskopowe (obejmujące badanie całego jelita grubego). W ramach postępowania diagnostycznego wykonywane jest pobieranie materiału do badania histopatologicznego oraz lokalizacja zmian (stan zapalny, uchyłki, polipy, guzy i nacieki, zmiany naczyniowe, punkt krwawienia, zwężenia). W ramach postępowania terapeutycznego wykonywane są zabiegi endoskopowej  polipektomii.

Istnieje możliwość wykonywania badania w znieczuleniu ogólnym.

PDF Harmonogram pracy pracowni w ramach konraktu z NFZ

PDF Zakres świadczonych usług