ZAKAZ ODWIEDZIN W SZPITALU

Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08 listopada 2021 roku zwiększono liczbę łóżek szpitalnych do 93 z przeznaczeniem dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym od 11 listopada 2021 roku w szpitalu wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych.

Powyższy zakaz nie obowiązuje w sytuacjach:

1. Wizyt pożegnalnych u chorych umierających.

2. Pobytu opiekuna prawnego z dzieckiem na oddziale pediatrycznym.

3. Porodów rodzinnych.

Na dzień 11 listopada 2021 roku przekształconymi oddziałami szpitalnymi w oddziały COVIDOWE są :

– Oddział Chorób Wewnętrznych,

– Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,

– Zakład Opiekuńczo Leczniczy,

– wyodrębniono 3 łóżka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pozostałe oddziały szpitalne funkcjonują jak dotychczas, i realizują usługi medyczne zgodnie z zakontraktowanym zakresem świadczeń.

Dodatkowo informujemy o możliwości przekazywania przez rodziny paczek dla pacjentów szpitala. Opisane paczki (imię, nazwisko, oddział) należy pozostawiać w recepcji znajdującej się w hallu głównego wejścia do szpitala. W godzinach 08:00, 13:00, 18:00 pozostawione paczki przekazywane będą pacjentom.