Wznowienie działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. informujemy, że od dnia 14 czerwca 2021 r. wznawia swoją działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Niezbędne informacje oraz zestaw dokumentów do pobrania znajdują się tutaj

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Pani Jadwigi Górskiej, w dni robocze, w godzinach 07:00 – 14:35 pod numerem telefonu 695-772-832.