Wstrzymanie przyjęć na Oddziale Chirurgicznym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

W związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego SARS-CoV-2 w Oddziale Chirurgii Szpitala w Słupcy wstrzymano w trybie natychmiastowym wszelkie przyjęcia do Oddziału Chirurgicznego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Prosimy o kierowanie zespołów ratownictwa medycznego z pacjentami urazowymi/chirurgicznymi do innych szpitali okolicznych dysponujących działającym oddziałem chirurgicznym.

O zmianach bieżącej sytuacji poinformujemy niezwłocznie odrębnym pismem.


Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
SPZOZ w Słupcy
Jan Woźniak