Środki unijne dla szpitali powiatowych – uroczyste podpisanie umów

14 lutego 2023 roku na uroczystej konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami placówek ochrony zdrowia, podpisali umowy na łączną kwotę dofinansowania wartą blisko 11,4 mln zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy znalazł się w gronie wielkopolskich szpitali, które otrzymały unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach pakietu pomocowego REACT-EU, który jest częścią Europejskiego Planu Odbudowy po COVID-19.

Złożony przez placówkę projekt „Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy” opiewał na kwotę 6 388 076,37 zł, natomiast 5 107 033,85 zł stanowi dofinansowanie unijne.

Fundusze unijne, które zostały przyznane również Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy „To środki na uzupełnienie sprzętu, który został zużyty podczas pandemii COVID-19, poprzez jego intensywną eksploatację w tym kryzysowym czasie. Placówki dokonują również zakupu sprzętu, który jest najbardziej potrzebny w kontekście tzw. długu zdrowotnego i konieczności jego spłacania. Chodzi sytuację, w której duża grupa pacjentów miała utrudniony dostęp do świadczeń szpitalnych, co spowodowało rozwój choroby. Teraz wymagana jest szybka interwencja, w tym dobra diagnostyka. Dlatego obecnie szpitale starają się oferować pacjentom odpowiednią ofertę w tym zakresie” – podkreślał w dniu wczorajszym Marszałek Marek Woźniak. 

Pozyskane przez SP ZOZ w Słupcy fundusze unijne pozwolą pokryć część poniesionych kosztów w ramach dostosowania placówki do świadczenia usług zdrowotnych dedykowanych wyłącznie dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-Cov-2, zakup nowego ambulansu sanitarnego dla Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz doposażenie Szpitala w nowy sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną m.in.

– Ultrasonograf na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni USG,

– Cyfrowy system drenażu i monitorowania klatki piersiowej dla Oddziału Chirurgicznego,

– Aparat do resuscytacji krążeniowej/ automatycznego masażu pośredniego serca dla Izby Przyjęć,

– Aparat RTG z ramieniem C, kolumna endoskopowa, gastroskop, duodenoskop, insuflator dwutlenku węgla do kolonoskopii wzbogaci wyposażenie Pracowni Endoskopii Układu Pokarmowego,

– 64- rzędowy Tomograf Komputerowy dla Pracowni Tomografii Komputerowej,

– Bodypletyzmograf dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.

W wyniku realizacji projektu społeczność lokalna zyska większy dostęp do szeregu usług medycznych, które w zależności od stanu zdrowia i potrzeb pacjenta będą mogły być realizowane zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych (badania diagnostyczne).

Projekt przewiduje działania ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej poprzez zapewnienie komplementarności poszczególnych elementów organizacji opieki.