SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WSPIERA SZPITAL W SŁUPCY

W ramach projektu pt. „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Słupecki Szpital otrzymał w bezpłatne użyczenie sprzęt medyczny w postaci kardiomonitora stacjonarnego MEDIANA M50 oraz respiratora transportowego MONNAL T60.

Urządzenia znajdują się na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i są ogromnym wsparciem w walce z SARS-COV-2 Szacowana wartość przekazanego sprzętu wynosi ok. 84 142,80 zł brutto.