Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej (PIKS) – Innowacyjny obiekt diagnostyczno – prewencyjny na terenie Szpitala SP ZOZ w Słupcy

Innowacyjny obiekt opracowany i wyprodukowany przez Diamond Module zamontowano 21 maja 2020 r. w Szpitalu SP ZOZ w Słupcy, przede wszystkim celem profilaktyki zakażeń koronawirusem, tj. SARS-CoV-2. Po weryfikacji słupecki szpital planuje nabyć powyższy system na własność, co ma szczególne znaczenie przy przywracaniu pełnej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej podczas wygaszania epidemii koronawirusa. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, ale nie możemy zamknąć świata na zawsze. Po okresie zwolnienia obrotów będziemy musieli wrócić do zakładów pracy, galerii handlowych, szkół, placówek zdrowia i innych miejsc publicznych, w których gromadzą się większe grupy osób. Już teraz wiemy, że aby uniknąć wzrostu zachorowań musimy zmienić nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i zachowania i wdrożyć sposoby kontroli osób potencjalnie zakażonych.

Przed Szpitalem SP ZOZ w Słupcy stanął Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej. W ramach współpracy z tą placówką medyczną Diamond Module przekazał tymczasowo do testowania jedną mobilną kabinę PIKS na użytek wszystkich wchodzących do szpitala. Dzięki współpracy możliwe będzie zbieranie doświadczeń i stałe doskonalenie rozwiązań zastosowanych w kabinie PIKS.

Dodatkowo testowana jest w SP ZOZ w Słupcy mobilna bramka (śluza), wyposażona w kamerę termowizyjną, automat z płynem do dezynfekcji dłoni, mata do dezynfekcji obuwia oraz bramka wahadłowa.

Diamond Module, polska firma specjalizująca się w nowoczesnym budownictwie modułowym „pod klucz” zaprojektowała oraz wyprodukowała mobilną kabinę diagnostyczno-prewencyjną – Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej (PIKS). To pierwsze tego typu rozwiązanie, które w jednym kompaktowym pomieszczeniu gromadzi wyposażenie niezbędne do wstępnej oceny ewentualnego zagrożenia sanitarnego, zapewnia sanityzację i niezbędne środki ochrony osobistej. PIKS został opracowany w celu zminimalizowania zagrożeń epidemiologicznych dla większych grup osób w miejscach takich, jak budynki użyteczności publicznej, biura, zakłady pracy, placówki medyczne, edukacyjne, opiekuńcze czy handlowe. Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej firma Diamond Module przekazała do testowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, celem weryfikacji rozwiązań technicznych.

W ostatnich dniach widzimy duże zainteresowanie naszych dotychczasowych kontrahentów niemieckich rozwiązaniami, które związane są ze zminimalizowaniem zagrożeń zakażenia wirusami. Nasz PIKS odpowiada właśnie takiemu zapotrzebowaniu. We wnętrzu kabiny PIKS dokonywany jest pomiar temperatury ciała, bezdotykowa dezynfekcja rąk płynem odkażającym, a także podeszew obuwia dzięki zastosowaniu maty dezynfekującej. Możliwe jest też pobranie jednorazowych rękawiczek i maski ochronnej na twarz. Co ważne, PIKS wyposażony został ponadto w lampę UV-C, która w sposób nieodwracalny dezaktywuje wirusy, bakterie oraz inne drobnoustroje, z wnętrza kabiny. W ten sposób w dobie pandemii nasza firma wnosi swój wkład w proces sprawnego i bezpiecznego powrotu do względnej normalności. Wierzymy, że dzięki PIKS będziemy mogli minimalizować zagrożenia i zapewnić bezpieczeństwo większym grupom osób w miejscach takich jak zakłady pracy, centra handlowe, hotele, szkoły czy szpitale” – wyjaśnia Krzysztof Żebrowski – Dyrektor Działu Technicznego Diamond Module.

Od początku epidemii w słupeckim szpitalu wdrożono procedury epidemiologiczne na najwyższym poziomie, w tym kamery i bramki termowizyjne, sanitację, dezynfekcję obuwia oraz trzy kolejne punkty weryfikacji możliwości potencjalnych zakażeń.

Przywracając jednak pełną działalność leczniczą Szpitala SP ZOZ w Słupcy ustawicznie poszukiwano urządzeń i technologii, które pozwalałyby zminimalizować ryzyko przedostania się na teren obiektu osoby będącej nosicielem wirusa SARS-CoV-2. Od początku epidemii wdrożono w SP ZOZ w Słupcy najwyższe standardy, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniając wymagania płatnika, tj. NFZ. Każdorazowo przed wejściem na teren naszego podmiotu leczniczego w Słupcy dokonywany jest szczegółowy wywiad epidemiologiczny, prewencyjny pomiar temperatury oraz dezynfekcja, w tym dłoni i obuwia. Wykorzystanie PIKS znacznie uławia codzienną pracę i wspiera zapobieganie potencjalnym zakażeniom, poprzez pomiar automatyczny temperatury i sanitację. Urządzenie firmy Diamond Module, które nie tylko łączy obie te funkcje, ale gwarantuje istotną w punktu widzenia tak dużej jednostki jak Szpital SP ZOZ w Słupcy przepustowość.

Szczerze dziękujemy firmie Diamond Module za owocną współpracę z SP ZOZ w Słupcy w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia publicznego. W okresie epidemii CoViD-19 taka życzliwość zasługuje na szczególne uznanie i docenienie.

Przy tej okazji należy zdecydowanie podkreślić, że dotąd nie odnotowano w SP ZOZ w Słupcy żadnego przypadku zakażenia wirusem SARS-Cov-2, wywołującym COVID-19. Nie było potrzeby poddawania kwarantannie żadnego z pacjentów ani współpracowników. Na terenie Szpitala SP ZOZ w Słupcy nie wykryto żadnego zakażenia koronawirusem, mimo licznych testów zarówno wśród chorych, jak również personelu i współpracowników, wykonywanych metodami diagnostyki molekularnej, jak również serologicznych.

Środki bezpieczeństwa, które zostały dotąd podjęte w słupeckim szpitalu mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców oraz przygotowanie do ewentualnego udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie. Dotychczasowe doświadczenia pozytywnie zweryfikowały w SP ZOZ w Słupcy wdrożone procedury oraz przyjęte standardy epidemiologiczne. Jako podmiot leczniczy staramy się na bieżąco doskonalić i ulepszać na co dzień.

Przy tej okazji uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, współpracę i ustawicznie apelujemy o szczególną ostrożność epidemiologiczną na terenie naszego szpitala.