Podsumowanie SP ZOZ za 2020r.

Poniżej załączamy sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego (w tym inwestycyjnego) SP ZOZ w Słupcy za 2020r., wg stanu na dzień 8 marca 2021r.

oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego (w tym inwestycyjnego) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020r.