OŚWIADCZENIE z dnia 20 listopada 2020 r.

W związku z opublikowanym dnia 19 listopada 2020 r. artykułem w jednym z lokalnych portali internetowych, który rozpowszechnia nieprawdziwe informacje dotyczące osoby p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy, pana dr. n. med. Rafała Spachacza niniejszym wyjaśniam, że pan dr Rafał Spachacz zawsze posiadał i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nigdy nie był karany ani nie toczyło i nie toczy się przeciw Niemu żadne postępowanie karne. Pan dyrektor Spachacz nigdy nie miał jakiegokolwiek zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Jest osobą niekaraną o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i moralnych, o niekwestionowanym dorobku zawodowym i naukowym stąd publikowanie nieprawdziwych informacji w sposób istotny narusza Jego dobra osobiste i dane osobowe. Poniżej zamieszczono informację o niekaralności dr. n. med. Rafała Spachacza wraz z potwierdzeniem niefigurowania w rejestrze prowadzonym przez Główną Komisję Orzekającą przy Ministrze Finansów. Przekazywanie nieprawdziwych informacji jest tym bardziej szkodliwe, gdyż dotyczy p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy, który aktualnie z pełnym oddaniem, zaangażowaniem i nieograniczoną dyspozycyjnością koordynuje działalność Szpitala jednoimiennego dla chorych na COVID-19. Warto dodać, że na zdjęciu stanowiącym załącznik do pomawiającego artykułu w jednym z portali zaznaczona jest ścieżka dostępu z komputera osoby udostępniającej. Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą dążyć do poniżenia osoby w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, nie może pozostać bez stosownych reakcji, stąd dokonano zgłoszenia do Prezesa Urzędu Danych Osobowych oraz zostaną niezwłocznie przygotowane pozwy do Sądów, wg właściwości.

mec. Agata Nurkowska, Radca Prawny SP ZOZ w Słupcy