Nowe świadczenia zdrowotne w SP ZOZ Słupca

W środę, 21 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, na wniosek starosty Jacka Bartkowiaka, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy, którego celem była propozycja rozszerzenia działalności SP ZOZ w Słupcy o kolejne dwie nowe poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. poradnię chorób wewnętrznych oraz poradnię pediatryczną.


Na wniosek starosty Rada Społeczna SP ZOZ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała możliwość utworzenia nowych przyszpitalnych poradni, w ramach których będzie możliwość udzielania porad finansowanych ze środków publicznych.


Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na którego działalność uzyskano niedawno kontrakt z NFZ i propozycja utworzenia poradni chorób wewnętrznych oraz poradni pediatrycznej wpisują się w zaproponowaną wcześniej przez starostę słupeckiego wizję systematycznego rozszerzania działalności leczniczej SP ZOZ w Słupcy.


Należy podkreślić, że dwie nowe, proponowane poradnie są także odpowiedzią na wcześniejsze wnioski mieszkańców powiatu słupeckiego. Powstanie nowych zakresów działalności AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) umożliwi leczenie poszpitalne u lekarzy prowadzących wcześniejsze hospitalizacje.


Aktualnie trwają także starania o uzyskanie kolejnych kontraktów z NFZ oraz pozyskanie wymiernych dotacji na zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej.

http://www.powiat-slupca.pl/index.php/nowe-swiadczenia-zdrowotne-w-slupcy/