Ministerialna dotacja na nowy ambulans dla SP ZOZ w Słupcy

Pozyskano dotację celową z Ministerstwa Zdrowia na zakup nowego ambulansu typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Słupcy. Wkrótce ogłoszony będzie przetarg na zakup fabrycznie nowej karetki, która jeszcze w tym roku trafi do Słupcy. Chcąc zapewnić najlepszą opiekę medyczną, realizowaną przez Zespoły Ratownictwa Medycznego dla mieszkańców Powiatu Słupeckiego, potrzebny był nowy środek transportu medycznego.

Zdjęcie poglądowe ambulansu

Ambulans typu C to wysokiej drogowy ambulans ratunkowy, skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Całkowity koszt zakupu ambulansu to ponad 500 tysięcy złotych, przy wkładzie własnym SP ZOZ w Słupcy na poziomie niespełna 20%, tj. ok. 99 tys. zł. Pojazdom służącym ratowaniu życia stawia się bardzo wysokie wymagania, stąd nowy ambulans będzie z założenia dodatkowo w systemy spełniające najnowocześniejsze standardy. Karetka będzie spełniała wszystkie wymagania bezpieczeństwa i jakości. Ponadto ambulans będzie także zaopatrzony między innymi w respirator ratowniczo-transportowy z funkcją przepływu gazu, defibrylator transportowy z opcją telemetrii, zestaw do intubacji, nosze (w tym ze składanym podwoziem), urządzenie do podnoszenia pacjenta siedzącego, materac próżniowy, zestaw unieruchamiający do złamań, zestaw tlenowy, urządzenie do odsysania, zestaw do udrażniania dróg oddechowych, ciśnieniomierz, glukometr, kołnierz ortopedyczny, torbę medyczną podstawową, opatrunkową oraz pediatryczną.

Z pewnością tak wyposażony ambulans będzie doskonałym narzędziem do udzielania pilnej pomocy, w rękach doskonale wyszkolonej ekipy Zespołów Ratownictwa Medycznego typu „S” w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Należy podkreślić, że na obszarze Powiatu Słupeckiego funkcjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego, tj. specjalistyczny „S” oraz podstawowy „P”. W 2018 r. liczba wyjazdów wynosiła kolejno: zespół specjalistyczny – 933 wyjazdy oraz zespół podstawowy – 1737 wyjazdów, z czego większość pacjentów trafiła do słupeckiego szpitala. Tabor samochodowy, jakim dysponował SP ZOZ w Słupcy był w dużej części wyeksploatowany. Dzieje się tak ze względu na dużą liczbę zdarzeń, do których jest dysponowany oraz fakt, że od kilku lat fabrycznie nowe ambulanse nie były w Słupcy kupowane.