DPS W MIELŻYNIE PAMIĘTA O CHORYCH

Dyrekcja Szpitala SP ZOZ w Słupcy w imieniu własnym, Pracowników oraz Pacjentów składa serdeczne podziękowania dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika za przekazanie świątecznego wsparcia na rzecz działań związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Składamy wyrazy uznania i wdzięczności za piękne ozdoby świąteczne, łańcuchy a przede wszystkim zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. W tym trudnym czasie, w którym każdy żyje w nieustannej trosce o życie, zdrowie, rodzinę, najbliższych, pracę czy instytucję, Siostry  Zgromadzenie Sióstr św. Dominika i wszyscy Mieszkańcy DPS w Mielżynie znaleźli siłę, żeby pomyśleć o innych i zaangażować się w działania wspierające służbę zdrowia. Świadomość, że nie pozostaliśmy sami z naszymi problemami dodała nam sił do dalszych zmagań z epidemią i pomogła zmierzyć się z codziennymi obciążeniami w działalności medycznej.


dr n. med. Rafał Spachacz
p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy