Czasowe wstrzymanie przyjęć planowych w Szpitalu

Na mocy decyzji służb medycznych Szpital Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogranicza z dniem 13 marca 2020 r. planowe przyjęcia oraz realizację badań diagnostycznych dla pacjentów spoza Szpitala. W ten sposób zwiększane jest bezpieczeństwo Pacjentów i Ich Rodzin.

Osoby, które zgłoszą potrzebę wejścia do budynku Szpitala przejdą wstępną kwalifikację epidemiologiczną w specjalnym namiocie, który zlokalizowany jest przy wejściu do Szpitala.

SP ZOZ w Słupcy mając na względzie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytyczne Ministra Zdrowia, jak również Inspekcji Sanitarnej stosuje właściwy dla sytuacji reżim sanitarno-epidemiologiczny. W związku z powyższym, celem zapewnienia wysokiego standardu świadczeń opieki zdrowotnej, ograniczono a w niektórych Oddziałach wstrzymano planowe przyjęcia do Szpitala SP ZOZ w Słupcy. Dokonano ponadto przeniesienia niektórych Pacjentów do innych Oddziałów. Ograniczono działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Każdorazowa decyzja o wstrzymaniu przyjęć bądź ich ograniczeniu należy wyłącznie do Lekarza Kierującego danym Oddziałem. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne w Szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin chorych.

Należy zdecydowanie podkreślić, że dotąd nie odnotowano w Słupcy i Powiecie Słupeckim żadnego przypadku zakażenia wirusem SARS-Cov-2, wywołującym COVID-19. Środki bezpieczeństwa, które zostały podjęte mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców oraz przygotowanie do ewentualnego udzielenia opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Przy tej okazji uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, współpracę i apelujemy o szczególną ostrożność epidemiologiczną. Dziękujemy za modelową współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Policją oraz wszystkimi służbami i inspekcjami, które dbają o nasze bezpieczeństwo i zarządzane kryzysowe.