Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

SPZOZ/ K/ KON/33/2020

Kompleksowa obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości do 3.000.000,00 zł.

SPZOZ/ZP/PN/382/19/2020