KONKURS OFERT NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY

SPZOZ/K/KON/  2 /2020   

KONKURS OFERT NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY

SPZOZ/K/KON/  3 /2019