Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców w zespołach wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego w SPZOZ w Słupcy

SPZOZ/K/KON/4/2019

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Słupcy

SPZOZ/K/KON/3/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Słupcy