Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Słupcy

SPZOZ/K/KON/3/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Słupcy

Konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Słupcy

PDF | Konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 2019-06-19 13:28 PDF | Modyfikacja materiałów (…)