Modyfikacja materiałów konkursowych na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców w zespołach wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego

Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców w zespołach wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego w SPZOZ w Słupcy

SPZOZ/K/KON/4/2019