Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych kierowców w zespołach wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego

SPZOZ/K/KON/ 4 /2019

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców w zespołach wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego