Usługa wykonywania konserwacji budowlanej i instalacyjnej, okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw icałodobowego usuwania awarii w obiektach SP ZOZ w Słupcy

SPZOZ/ZP/382/16/2022