Dzierżawa tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii

SPZOZ/ZP/382/11/2022