Dzierżawa tomografu komputerowego wraz ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań

SPZOZ/ZP/382/3/2022