Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” – powtórka

SPZOZ/ZP/PN/382/17/2020