Usługa wykonywania konserwacji budowlanej i instalacyjnej, okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i całodobowego usuwania awarii w obiektach SP ZOZ w Słupcy

SPZOZ/ZP/PN/382/14/2020