Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SP ZOZ w Słupcy

SPZOZ/ZP/PN/382/7/2020