Dzierżawa tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań.

SPZOZ/ZP/PN/382/2/2020