Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych kierowców w zespołach wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego

SPZOZ/K/KON/ 4 /2019