Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców w zespołach wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego