SPZOZ/ZP/ZO/382/9/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE RUROCIĄGU GAZÓW MEDYCZNYCH

SPZOZ w Słupcy informuje, że dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 24.09.2019r.