Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Słupcy

SPZOZ/K/KON/3/2019

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Słupcy