WAŻNA INFORMACJA!

Ze względu na przekształcenie decyzją Wojewody Wielkopolskiego naszego Szpitala im. Dr Romana Grzeszczaka w jednostkę przeznaczoną wyłącznie dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (tzw. szpital „jednoimienny”), obowiązki w zakresie leczenia szpitalnego dla pacjentów niezakażonych z naszego regionu przejmują następujące szpitale: Szpital Powiatowy we Wrześni – ul. Słowackiego 2, Września Szpital Pomnik …

OŚWIADCZENIE z dnia 20 listopada 2020 r.

W związku z opublikowanym dnia 19 listopada 2020 r. artykułem w jednym z lokalnych portali internetowych, który rozpowszechnia nieprawdziwe informacje dotyczące osoby p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy, pana dr. n. med. Rafała Spachacza niniejszym wyjaśniam, że pan dr Rafał Spachacz zawsze posiadał i posiada pełną zdolność do czynności prawnych …

Wstrzymanie przyjęć na Oddziale Chirurgicznym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

W związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego SARS-CoV-2 w Oddziale Chirurgii Szpitala w Słupcy wstrzymano w trybie natychmiastowym wszelkie przyjęcia do Oddziału Chirurgicznego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Prosimy o kierowanie zespołów ratownictwa medycznego z pacjentami urazowymi/chirurgicznymi do innych szpitali okolicznych dysponujących działającym oddziałem chirurgicznym. O zmianach bieżącej sytuacji poinformujemy niezwłocznie odrębnym pismem. …

Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej (PIKS) – Innowacyjny obiekt diagnostyczno – prewencyjny na terenie Szpitala SP ZOZ w Słupcy

Innowacyjny obiekt opracowany i wyprodukowany przez Diamond Module zamontowano 21 maja 2020 r. w Szpitalu SP ZOZ w Słupcy, przede wszystkim celem profilaktyki zakażeń koronawirusem, tj. SARS-CoV-2. Po weryfikacji słupecki szpital planuje nabyć powyższy system na własność, co ma szczególne znaczenie przy przywracaniu pełnej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej podczas wygaszania …

Czasowe wstrzymanie przyjęć planowych w Szpitalu

Na mocy decyzji służb medycznych Szpital Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogranicza z dniem 13 marca 2020 r. planowe przyjęcia oraz realizację badań diagnostycznych dla pacjentów spoza Szpitala. W ten sposób zwiększane jest bezpieczeństwo Pacjentów i Ich Rodzin. Osoby, które zgłoszą potrzebę wejścia do budynku Szpitala przejdą wstępną …

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2