szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego na placu budowy SPZOZ w Słupcy


7 grudnia, na terenie budowy, odbyła się ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr Romana Grzeszczaka w Słupcy.

W tę historyczną dla naszego powiatu inwestycję finansowo zaangażowały się samorządy lokalne: samorząd Miasta Słupcy, samorząd gm. Strzałkowo, samorząd gm. Słupca, samorząd Miasta i Gminy Zagórów samorząd gm. Lądek, samorząd gm. Ostrowite, samorząd gm. Powidz oraz samorząd powiatu słupeckiego. Kosztorysowy koszt inwestycji wyniesie blisko 23 mln zł (22.990.051,77 zł brutto) – a czas jej realizacji to 17 miesięcy.

Rozbudowa szpitala to: trzy nowe sale operacyjne, sala do cięć cesarskich wraz salami do porodów rodzinnych, nowo zlokalizowany będzie oddział noworodków z salami dla dziecka i matki, a także z salą intensywnej opieki zdrowotnej noworodka oraz na parterze budynku SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W dalszej części uroczystości Szymon Grzywiński wicestarosta słupecki odczytał treść aktu erekcyjnego, a dyrektor szpitala i starosta słupecki złożyli na akcie swoje podpisy. Wcześniej, w dniu uroczystości podpisy na akcie złożyli także zaproszeni goście, którzy także dokonali symbolicznego wmurowania aktu. Starosta Mariusz Roga i dyr. Iwona Wiśniewska w tubie zamknęli akt erekcyjny wraz z załącznikami: wykaz i podpisy pracowników szpitala oraz wykaz radnych powiatu, miast i gmin partycypujących w rozbudowie szpitala. Akt erekcyjny został wmurowany w ławach fundamentowych szpitala – osi szóstej. Starosta Mariusz Roga oraz dyr. Iwona Wiśniewska rozpoczęli także ceremonię wmurowania aktu erekcyjnego. W dalszej kolejności symbolicznego zamurowania aktu erekcyjnego dokonali także: 1. Szymon Grzywiński wicestarosta słupecki 2. Bogdan Jastrząb przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego 3. Michał Pyrzyk burmistrz Miasta Słupcy w asyście przewodniczącego Rady Miasta p. Andrzeja Szymkowiaka 4. Dariusz Grzywiński wójt Gminy Strzałkowo 5. Grażyna Kazuś wójt Gminy Słupca w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Kopczyńskiego 6. Wiesław Radniecki burmistrz Miasta i Gminy Zagórów 7. Artur Miętkiewicz wójt Gminy Lądek w asyście przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Błaszczaka 8. Henryk Tylman wójt Gmin Ostrowite w asyście przewodniczącego Rady Gminy Marka Nowakowskiego 9. Jakub Gwit wójt Gminy Powidz 10. Eugeniusz Grzeszczak – dwukrotny starosta słupecki, parlamentarzysta, wicemarszałek Sejmu VII kadencji, krewny patrona szpitala dr Romana Grzeszczaka 11. Maria Grzelak – przełożona pielęgniarek i Andrzej Durski – ordynator Oddziału Chirurgii 12. Włodzimierz Pawlak, Kazimiera Pietryga i Małgorzata Papierska – przedstawiciele związków zawodowych przy SP ZOZ w Słupcy 13. Sebastian Pawłowski wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes z Poznania 14. Robert Kawka prezes Zarządu KAROX z Poznania 15. Adam Buko wiceprezes Zarządu INFRACON z Poznania, kierownik budowy.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele wykonawcy: Sebastian Pawłowski wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes oraz Adam Buko wiceprezes Zarządu INFRACON z Poznania, kierownik budowy, informując o tym co już zostało zrobione oraz co w najbliższym czasie na budowie będzie się działo. Na pamiątkę uroczystości wójtowie i burmistrzowie otrzymali pamiątkowe akty erekcyjne, a osoby dokonujące symbolicznego wmurowania aktu – pamiątkowe kielnie.

 

Fot: Starostwo Powiatowe w Słupcy